ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 ทดสอบ
 แผนพัฒนาบุคลากร
 ข้อบัญญัติท้องถิ่น
 แผนป้องกันการทุจริต
 แผนป้องกันสาธารณภัย
 การประเมินผลการควบคุมภายใน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวเด่นประจำวัน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
น้ำประปา
ถนน
ไฟฟ้า
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
   3.228.21.186  
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
สมาชิกสภา
 
นายทะมิน หล้าคำ
ประธานสภา
 
นายวิโรจน์ สีมา
รองประธานสภา
นายวัน สมบัติยา
เลขานุการสภา
   
นายสุเชลล์ กิ่งพวง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1
นายเหวี่ยน ทานัน
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1
นายพุธ มูลดิษฐ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2
นางบานเย็น อินจันทร์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2
       
นายทะมิน หล้าคำ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3
นายอ๊อด วีระยะลักษณ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3
นายธิติวุฒิ น้อยขัน
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4
นายทัด ต๊ะอูบ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4
       
นายวัน สมบัติยา
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5
นายวรรณชาติ อาจตัน
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5
นายวิโรจน์ สีมา
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6
นายชลอ แพรเอม
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6
       
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด