ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 ทดสอบ
 แผนพัฒนาบุคลากร
 ข้อบัญญัติท้องถิ่น
 แผนป้องกันการทุจริต
 แผนป้องกันสาธารณภัย
 การประเมินผลการควบคุมภายใน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวเด่นประจำวัน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
น้ำประปา
ถนน
ไฟฟ้า
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
   34.231.21.123  
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
             
       
           
  กีฬาเบญจสัมพันธ์ ณ อำเภอฟากท่า   การสูบน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
         
                 
  แก่งนางพญา   ใบเมเปิ้ลแดง   ภูพญาพ่อ    
  [ 11-11-2562 ]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) แทนตำแหน่งที่ว่าง 
  [ 11-11-2562 ]ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563 [[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 11-11-2562 ]"วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ"
  [ 11-11-2562 ]ข่าวสรุปมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  [ 11-11-2562 ]การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 [ 11-11-2562 ]ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อผู้ติดต่อสำหรับการบันทึกข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Data 
 [ 11-11-2562 ]โครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 [ 11-11-2562 ]แนวทางการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 [ 08-11-2562 ]แจ้งกำหนดจัดกิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์ค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดฯ 
 [ 08-11-2562 ]ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 [ 07-11-2562 ]รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมเพิ่มเติม สำหรับก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยน้ำยางธรรมชาติ เพิ่มเติม 
 
[ 16-01-2562] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562...  เอกสารแนบ   doc120190116201226.pdf
[ 16-01-2562] ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตารางการออกสำรวจพื้นที่เพื่อจัดเก็บภาษี ตำบลนางพญา...  เอกสารแนบ   doc120190116200424.pdf
[ 14-01-2562] ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก...  เอกสารแนบ   doc120190114180529.01    doc220190114180529.pdf    doc320190114180529.pdf    doc420190114180529.pdf    doc520190114180529.pdf
[ 04-01-2562] ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต...  เอกสารแนบ   doc120190104142655.pdf
[ 06-12-2561] ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลล์ติก ...  เอกสารแนบ   doc120181206141904.pdf
[ 06-12-2561] แบบฟอร์มรางานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม...  เอกสารแนบ   doc120181206141258.pdf
[ 06-12-2561] แบบบก.01...  เอกสารแนบ   doc120181206141144.01
[ 14-11-2561] ร่างขอบเขตงาน ครุภัณฑ์ก่อสร้าง(รถตักหน้า-ขุดหลัง)...  เอกสารแนบ   doc120181114121931.pdf    doc220181114121931.pdf    doc320181114121931.pdf
[ 14-11-2561] แบบ บก.06 ร่างขอบเขตงาน ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถตักหน้า-ขุดหลัง) ...  เอกสารแนบ   doc120181114121805.pdf    doc220181114121805.pdf    doc320181114121805.pdf    doc420181114121805.pdf    doc520181114121805.pdf    doc620181114121805.pdf
[ 11-10-2561] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562... 
 
[ 14-02-2562] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านน้ำพร้า - บ... 
[ 22-01-2562] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านน้ำพร้า - ... 
[ 04-01-2562] ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต... 
[ 14-12-2561] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านน้ำพร้า -... 
[ 01-06-2561] แบบรายงาน ปปช โครงการปรับปรุงวิหารซ่อมแซมต่อเติมวัดห้วยต้า... 
[ 15-03-2560] ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 , หมู่ที... 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด