ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 ทดสอบ
 แผนพัฒนาบุคลากร
 ข้อบัญญัติท้องถิ่น
 แผนป้องกันการทุจริต
 แผนป้องกันสาธารณภัย
 การประเมินผลการควบคุมภายใน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวเด่นประจำวัน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
น้ำประปา
ถนน
ไฟฟ้า
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
   3.228.21.186  
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
ภาพกิจกรรม
 
การสูบน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
การสูบน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง 
กีฬาเบญจสัมพันธ์ ณ อำเภอฟากท่า
กีฬาเบญจสัมพันธ์ ณ อำเภอฟากท่า 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โครงการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรท้องถิ่น
โครงการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรท้องถิ่น 
โครงการ ฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2562
โครงการ ฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2562 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (24 ม.ค.62)
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (24 ม.ค.62) 
การรับสมทบทำบุญเจดีย์ข้าวเปลือก (19 มค. 62)
การรับสมทบทำบุญเจดีย์ข้าวเปลือก (19 มค. 62) 
กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (12 ม.ค. 2562)
กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (12 ม.ค. 2562) 
"กิจกรรมรณรงค์แผนปฏิบัติการ #แยกก่อนทิ้ง" 
โครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ / อบต.สัญจร
โครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ / อบต.สัญจร 
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด