ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 ทดสอบ
 แผนพัฒนาบุคลากร
 ข้อบัญญัติท้องถิ่น
 แผนป้องกันการทุจริต
 แผนป้องกันสาธารณภัย
 การประเมินผลการควบคุมภายใน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวเด่นประจำวัน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
น้ำประปา
ถนน
ไฟฟ้า
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
   3.228.21.186  
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
บริการขั้นพื้นฐาน
 

การศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา มีสถานศึกษา/แหล่งที่ให้ความรู้กับเด็กนักเรียน จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

1.โรงเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 2 แห่ง จำนวนนักเรียน 403 คน จำนวนครู 29 คน

2. การศึกษานอกระบบโรงเรียน มีสถานศึกษา 1 แห่ง ซึ่งเป็นการศึกษานอกระบบโรงเรียนอยู่ในความดูแลของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวนนักเรียน 92 คน จำนวนครู 1 คน

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง จำนวนนักเรียน 69 คน ครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน ผู้ดูแลเด็ก 4 คน

สาธารณสุข

- องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา มีหน่วยพยาบาลที่ให้บริการประชาชนในเรื่องของการรักษาพยาบาล จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางพญา จำนวนเตียงผู้ป่วย 2 เตียง ซึ่งมีบุคลากร จำนวน 3 อัตรา

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วยต้า จำนวนเตียงผู้ป่วย 2 เตียง ซึ่งมีบุคลากร จำนวน 2 อัตรา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา มีที่พักสายตรวจ 1 แห่ง ได้แก่ ที่พักสายตรวจบ้านน้ำพร้า

แหล่งท่องเทียว

- แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจ ได้แก่ ภูพญาพ่อ น้ำตกในหมู่บ้านต่าง ๆ แก่งนางพญา และอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์

 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด