ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 ทดสอบ
 แผนพัฒนาบุคลากร
 ข้อบัญญัติท้องถิ่น
 แผนป้องกันการทุจริต
 แผนป้องกันสาธารณภัย
 การประเมินผลการควบคุมภายใน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวเด่นประจำวัน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
น้ำประปา
ถนน
ไฟฟ้า
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
   3.228.21.186  
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
   
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านน้ำพร้า - บ้านห้วยพญา     14-02-2562 526
2  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านน้ำพร้า - บ้านห้วยพญา จำนวน 2 ช่วง     22-01-2562 605
3  ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต     04-01-2562 511
4  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านน้ำพร้า - บ้านห้วยพญา จำนวน 2 ช่วง     14-12-2561 676
5  แบบรายงาน ปปช โครงการปรับปรุงวิหารซ่อมแซมต่อเติมวัดห้วยต้า     01-06-2561 817
6  แบบเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์     15-03-2560 17462
7  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์     15-03-2560 1728
8  แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุ สมทบแรงงานเพื่อวางท่อส่งน้ำ เข้าพื้นที่การเกษตรห้วยแง่ขวา บ้านห้วยพญา หมู่ที่ 5 ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์     28-02-2560 18515
9  แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุ สมทบแรงงานเพื่อวางท่อส่งน้ำ เข้าพื้นที่การเกษตรห้วยแง่ขวา บ้านห้วยพญา หมู่ที่ 5 ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์     28-02-2560 11036
10  แบบเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล, สายเข้าพื้นที่การเกษตรห้วยหญ้ายุง บ้านน้ำพร้า หมู่ที่ 1 ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์     09-11-2559 24125
11  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559     25-08-2559 19235
12  แบบเปิดเผยราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559     25-08-2559 19717
13  ประกาศสอบราคา โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหลัก)บ้านห้วยพญา หมู่ที่ 5 ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์     08-08-2559 20812
14  แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหลัก) บ้านห้วยพญา หมู่ที่ 5 ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์     08-08-2559 18612
15  แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยเฮี้ย บ้านห้วยต้า หมู่ที่ 4 ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์     03-08-2559 16559
16  ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยเฮี้ย บ้านห้วยต้า หมู่ที่ 4 ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์     03-08-2559 16810
17  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเฮี้ย บ้านห้วยต้า ม.4     14-07-2559 22613
18  ราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำนานายหมื่น อินจันทร์ บ้านน้ำพร้า หมู่ที่ 1 ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์     07-07-2559 1885
19  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเฮี้ย บ้านห้วยต้า หมู่ที่ 4 ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ (ครั้งที่ 2)     21-06-2559 7327
20  ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเฮี้ย บ้านห้วยต้า หมู่ที่ 4     15-06-2559 7820
 หน้า 1 | 2 | 
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด