ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 ทดสอบ
 แผนพัฒนาบุคลากร
 ข้อบัญญัติท้องถิ่น
 แผนป้องกันการทุจริต
 แผนป้องกันสาธารณภัย
 การประเมินผลการควบคุมภายใน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวเด่นประจำวัน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
น้ำประปา
ถนน
ไฟฟ้า
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
   3.228.21.186  
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ลำดับ หัวข้อ ดาวน์โหลด
1  ผังขั้นตอนการรับบริการ ร้องทุกข์ ร้องเรียน
      ผังขั้นตอนการรับบริการ ร้องทุกข์ ร้องเรียน  ดูเอกสาร 4
2  แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
      เอกสาร  ดูเอกสาร 14
3  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
      เอกสาร  ดูเอกสาร 3
4  การประเมินผลการควบคุมภายใน
      การประเมินผลการควบคุมภายใน  ดูเอกสาร 25
5  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่2
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ดูเอกสาร 13
6  รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ปี)
      ประจำปีงบประมาณ  ดูเอกสาร 15
7  รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(6ด)
      รอบ 6 เดือน  ดูเอกสาร 15
8  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
9  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา เรื่อง รายงานการตรวจสอบงบแสดงสถานะการเงิน พ.ศ.2561
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา เรื่อง รายงานการตรวจสอบงบแสดงสถานะการเงิน พ.ศ.2561  ดูเอกสาร 11
10  ประกาศส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา เรื่อง แนวทางปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 2558  ดูเอกสาร 7
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา เรื่อง ประกาศคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลและวพนักงานจ้าง2559  ดูเอกสาร 10
      ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา เรื่อง ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญาว่าด้วยจรรยาข้าราชการ2559  ดูเอกสาร 11
      ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  ดูเอกสาร 4
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี  ดูเอกสาร 5
      ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา เรื่องการใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ. 2558  ดูเอกสาร 6
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา เรื่อง ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา 2559  ดูเอกสาร 14
11  แผนพัฒนาท้องถิ่น
      แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  ดูเอกสาร 12
      แผนพัฒนาสามปี 2560-2563   ดูเอกสาร 24
      แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1  ดูเอกสาร 4
      แผนงานพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559  ดูเอกสาร 2
      แผนงานพัฒนาบุคลากร 2561-2563  ดูเอกสาร 5
      แผนดำเนินงานประจำปี 2561  ดูเอกสาร 20
12  พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
      พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540  ดูเอกสาร 9
 
หน้า 1 | 
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด