ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 ทดสอบ
 แผนพัฒนาบุคลากร
 ข้อบัญญัติท้องถิ่น
 แผนป้องกันการทุจริต
 แผนป้องกันสาธารณภัย
 การประเมินผลการควบคุมภายใน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวเด่นประจำวัน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
น้ำประปา
ถนน
ไฟฟ้า
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
   3.228.21.186  
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
 
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562
 
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา จะดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญาจึงขอความร่วมมือมายังท่านช่วยประชาสัมพันธ์การเสียภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ดังนี้

-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และชำระภาษีตั้งแต่ มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562

-ภาษีป้าย  ให้ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.1) และชำระภาษีตั้งแต่ มกราคม-มีนาคม 2562

โดยไปขอรับแบบยื่นแสดงรายการเสียภาษีได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ 

 
เอกสารแนบ     doc120190116201226.pdf
โดย admin   ประจำวันที่   16-01-2562

 

 
   
ดูข่าวทั้งหมด
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด